Určování polohy zařízení

Aplikace BodyGUARD používá 3 metody určování polohy a vždy v závislosti na technických možnostech použitého zařízení.

Použití GPS je nejpřesnější, nicméně pokud zařízení „nevidí“ družice určující GPS polohu, je nutné použít jiné metody určování polohy, které jsou však méně přesné. Tyto méně přesné metody (LBS) se využívají v situacích, kdy není přímá viditelnost na dostatečně velký kus oblohy. Typicky jde o situace ve stínu velkých budov, uvnitř budov a v jiných prostorech, kde není přímá vidtelnost na GPS družice. Méně přesné metody jsou založené na zjišťování blízkých Wi-Fi přístupových bodů nebo vysílačů infrastruktury mobilních operátorů v okolí a jejich známé polohy.

  1. Použití mobilní sítě - tato metoda má nejmenší přesnost, s chybou od 200m do několika kilometrů;
  2. Použití blízkých přístupových bodů Wi-Fi - tato metoda poskytuje přesnější výsledek s chybou v rozmezí od jednotek do stovek metrů;
  3. Použití GPS - tato metoda má nejvyšší přesnost a s chybou několika metrů kolem trekovacího zařízení.

Pokud zařízení nepřijme žádný signál, není možné přibližnou polohu určit do té doby, než zařízení signál zachytí některou z výše uvedených metod.

Vezměte prosím na vědomí, že aplikace neurčuje polohu zařízení sama. Zobrazí souřadnice určené vaším zařízením a vždy v závislosti na technických možnostech použitého zařízení a okolních podmínkách.

Tmavý kruh kolem určené polohy na mapě označuje oblast, ve které může být sledované zařízení. Čím je kruh menší, tím vyšší je přesnost určování polohy.